Τρόποι βοήθειας

Tο International Foundation for Greece δεν διεξάγει εράνους ανά την επικράτεια.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενισχύσετε το έργο μας, μπορείτε να το κάνετε μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και των τρόπων πληρωμής  που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


Δωρεές


Ways to help