Δωρητές

Όνομα Επώνυμο Επωνυμία Link Ποσό Σκοπός
AT&T AT&T AT&T AT&T Official Site 806,82 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 19600,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
Aigis Suites Aigis Suites - Kea Aigis Suites 1200,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
MESSAGEON Jean-Luc 20,00 € Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
MESSAGEON Jean-Luc 10,00 € Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
EUROBANK 3720,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
LAMDA DEVELOPMENT 2000,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
Thanos Voudouris IAmGreece.org 20,00 € Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 19000,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
LIBRA GROUP LIBRA GROUP 1000,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
Al Tanenbaum 50,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
John & Margo Catsimatidis John & Margo Catsimatidis Foundation 4211,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
Aigis Suites Aigis Suites - Kea Aigis Suites 1300,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 11000,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
DERIANCOURT Magali 30,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
Ανώνυμη δωρεά 25,00 € Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
Crettol Vivian Vanleoni 20,00 € Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 30000,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
Aigis Suites Aigis Suites - Kea Aigis Suites 1670,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
Ανώνυμη δωρεά 500,00 € Δωρεά εις μνήμην ενός αγαπημένου προσώπου