Δωρητές

Όνομα Επώνυμο Επωνυμία Link Ποσό Σκοπός
Ανώνυμη δωρεά 500,00 € Δωρεά εις μνήμην ενός αγαπημένου προσώπου
Ανώνυμη δωρεά 100,00 € Δωρεά εις μνήμην ενός αγαπημένου προσώπου
Ανώνυμη δωρεά 200,00 € Δωρεά εις μνήμην ενός αγαπημένου προσώπου
Ανώνυμη δωρεά 100,00 € Δωρεά εις μνήμην ενός αγαπημένου προσώπου
Ανώνυμη δωρεά 500,00 € Δωρεά εις μνήμην ενός αγαπημένου προσώπου
Ανώνυμη δωρεά 500,00 € Δωρεά εις μνήμην ενός αγαπημένου προσώπου
Ανώνυμη δωρεά 500,00 € Δωρεά εις μνήμην ενός αγαπημένου προσώπου
NGRadio NGRadio ngradio.gr 500,00 € Δωρεά εις μνήμην ενός αγαπημένου προσώπου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥ 15,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
NGRadio NGRadio ngradio.gr 500,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
Al Tanenbaum 60,00 € Στήριξη των προσφύγων
Ανώνυμη δωρεά 20,00 € Στήριξη των προσφύγων
Ανώνυμη δωρεά 20,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
Ανώνυμη δωρεά 100,00 € Στήριξη των προσφύγων
New Generation Radio NG radio ngradio.gr 1000,00 € Αγορά Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑB (6)
12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 12hoursforgreece 30045,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
Ανώνυμη δωρεά 50,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
LAURENT Pascale 20,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
LAURENT Pascale 20,00 € Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού
LAURENT Pascale 20,00 € Αγορά Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑB (6)