Άτομα με ειδικές ανάγκες

Μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες

Μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες

Εκτίμηση κόστους ανά όχημα μεταφοράς: 250.000 €

Προμήθεια ειδικών λεωφορείων προκειμένου να δοθούν σε κάποια ή σε όλα τα ειδικά σχολεία επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών.

Δίνεται η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του δωρητή πάνω στο όχημα σε περίπτωση δωρεάς ενός λεωφορείου από ιδιώτη ή εταιρεία.

Ειδικό Σχολείο Αιγάλεω 
(Ολυμπίας & Κορίνθου, 122 43 Αιγάλεω Αττικής)


Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Ρόδου
(Πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, Κτίριο Ακαδημίας, 85 100 Ρόδος)


Ειδικό Σχολείο Λαμίας
(Γρεβενών & Μπελογιάννη, Λαμία Φθιώτιδας)


Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Βούλας 
(Λ. Κων/νου Καραμανλή 2, Βούλα)