Υγεία

Αγορά Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑB (6)

Αγορά Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑB (6)

Εκτίμηση κόστους ανά ασθενοφόρο όχημα: 86.000 €

Δωρεά 6 ασθενοφόρων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ μαζί με τον αναγκαίο συνοδό ιατρικό εξοπλισμό.

Δίνεται η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του δωρητή πάνω στο όχημα σε περίπτωση δωρεάς ενός ασθενοφόρου από ιδιώτη ή εταιρεία.