Υγεία

Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού

Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού

Eνισχύστε το Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού

To ΙΔΡΥΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (BREAST CANCER ACTION FUND), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει σκοπό ανθρωπιστικό, κοινωνικό και επιστημονικό και προσπαθεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.

 

Κύριοι στόχοι για το ΙΔΡΥΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ είναι:

  • η ανάληψη της δαπάνης του διαγνωστικού ελέγχου και της ολοκληρωμένης θεραπείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού ασθενών περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, οι οποίοι δεν δύναται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου το κόστος
  • η δημιουργία πρότυπων Μονάδων Μαστού ή η ενίσχυση υπαρχόντων με υλικοτεχνική υποδομή
  • η χορήγηση υποτροφιών και βραβείων
  • η οικονομική ενίσχυση ερευνητικών πρωτοκόλλων
  • η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων, η παραγωγή ψηφιακών επικοινωνιακών «οχημάτων» και η έκδοση συγγραμμάτων και άλλου έντυπου υλικού, με στόχο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό.

Τηλ. 210-7210883

e-mail: info@bcactionfund.org

http://www.bcactionfund.org/