Γενικά

Στήριξη των προσφύγων

Στήριξη των προσφύγων

Προσπάθεια στήριξης των προσφύγων που φθάνουν καθημερινά στη χώρα μας

και κάλυψης βασικών αναγκών τους για την περίοδο που θα παραμείνουν στην Ελλάδα