Βραβεία IFG

Βραβεία IFG 2016

Βραβεία IFG 2016

Τα βραβεία του Ιδρύματος,“ΙFG Awards“, δημιουργήθηκαν για να τιμήσουν Έλληνες που βρίσκονται εν ζωή εκτός συνόρων, που όχι μόνο δεν ξέχασαν την ελληνική τους ταυτότητα, αλλά που προβάλλουν ο καθένας με το δικό του έργο την ιδέα της Ελλάδος.
Bραβεία IFG 2013

Bραβεία IFG 2013

Τα βραβεία του Ιδρύματος, "ΙFG AWARDS", δημιουργήθηκαν για να τιμήσουν Έλληνες εν ζωή, εκτός συνόρων, που όχι μόνο δεν ξέχασαν την ελληνική τους ταυτότητα, αλλά που προβάλλουν ο καθένας με το δικό του έργο την ιδέα της Ελλάδος.