12 ώρες για την Ελλάδα

Εκτύπωση print

12 ώρες για την Ελλάδα

28 Ιουνίου 2014, Halles de Schaerbeek, Βρυξέλλες


Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για τις δράσεις του International Foundation for Greece


http://www.12hoursforgreece.com


https://www.facebook.com/12HeuresPourLaGrece


https://twitter.com/12h_for_Greece


http://12hoursforgreece.com/fr/tickets.html

Αρχεία

12 Hours 2014 English.doc Μέγεθος: 135.5 KB
12 Heures 2014 French.doc Μέγεθος: 138.5 KBεπιστροφή